Бизнес английски език

Английски език за възрастни

Защо курс по бизнес английски?

Какво да очаквате и какво ще усвоите по време на курса?

Курсът по бизнес английски е предназначен за работещи, които след овладяване на езика на средно ниво желаят да придобият нови или да усъвършенстват досегашните си умения и познания, свързани с водене на делова кореспонденция на английски език.

 

Курсът съдържа:

• Общи принципи на делова кореспонденция;
• Тематични образци на писма;
• Тематично подредени общоприети изрази, улесняващи оформянето на писмата;
• Интерактивни упражнения за утвърждаване на придобитите знания;
• Усвояване на знания, свързани с тематични сфери на нашето работно/бизнес ежедневие;
• Изготвяне на договори;
• Оформяне на писма;
• Водене на бизнес кореспонденция;
• Изготвяне на оферти, поръчки и рекламации;
• Придобиване на теоретични и практически умения.