ОП Развитие на Човешките Ресурси

ОП Развитие на Човешките Ресурси

Център за чуждоезиково обучение “SmArt Academy” е одобрен доставчик на обучения по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014–2020.

Програмата „Ваучери за заети лица“ е за повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, те. не се допуска обучение на лица с висше образование.

Обучение по КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ — ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ
За всеки език обучението е с продължителност 300 учебни часа / три нива / и е на стойност 700лв.

НОВОТО в програмата “Ваучери за заети лица” е :

Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г. от страна на обучаемите лица. От сумата 700 лв — 105 лв заплаща обучаемото лице.
Обученията могат да бъдат само присъствени.

 

“SmArt Academy” организира обучения по ключова компетентност “Обучение на чужди езици” — английски език.
SmArt Academy предоставя заявление, което можете да попълните при желание да се включите в програмата след обявяването й от Агенцията по заетостта.

Повече информация за програмата може да намерите тук: http://ophrd.government.bg/