Английски език за деца 3-6 години

Английски език за най-малките „ученици“ на Умната академия!

С началото на новата учебна година започват и записванията в групите по английски език за деца на възраст от 3 до 6 години. Очакват Ви групи с до 8 деца, разнообразни начини и методи на преподаване. 

Провежда се два пъти седмично по 45 минити.

I група

Начало: 27.09.2020 

II група 

Начало: 28.09.2020 

III група 

!!! Групата е подходяща за деца билингви, както и ученици в първи клас!!!

Начало: 2.10.2020

Продължителност на курса: 7 месеца

Цена: 70лв/месец (ако желаете да заплащате месец за месец)

           440лв/целия курс (с възможност за плащане на две вноски)