Биснес английски език

Защо курс по бизнес английски?

Какво да очаквате и какво ще усвоите по време на курса?

Курсът по бизнес английски е предназначен за работещи, които след овладяване на езика на средно ниво желаят да придобият нови или да усъвършенстват досегашните си умения и познания, свързани с водене на делова кореспонденция на английски език.

Курсът съдържа:

• Общи принципи на делова кореспонденция; • Тематични образци на писма; • Тематично подредени общоприети изрази, улесняващи оформянето на писмата; • Интерактивни упражнения за утвърждаване на придобитите знания; • Усвояване на знания, свързани с тематични сфери на нашето работно/бизнес ежедневие; • Изготвяне на договори; • Оформяне на писма; • Водене на бизнес кореспонденция; • Изготвяне на оферти, поръчки и рекламации; • Придобиване на теоретични и практически умения.