Общ английски език

Обявяваме записвания за групата за възрастни стартираща на 03.10.2022, ниво Beginners, А1 Продължителност: 3 месеца График на провеждане на занятията: вторник и четвъртък, 18:00 – 21:00 Общуването на чужди езици е основано на способността да се разбират, изразяват и интерпретират схващания, мисли, чувства, факти и мнения, както в устна, така и в писмена форма в различни обществени и културни ситуации. Обучението по чужди езици следва строго определени компоненти, включени в обучителния период, които следва да осигурят възможности на учащите да придобият умения в следните сфери: слушане, четене, разбиране и говорене.

Обучавани по чужд език следва да придобият богати знания по теми, граматично – функционални категории, фонетика, лексикални познания и други.

  • Знания за лексика и функционална граматика, интонация и произношение;
  • Информираност за различните видове вербално общуване (face-to-face communication, by e-mail, talking on the phone и др.);
  • Знания за подходящ набор от литературни и нелитературни текстове;
  • Разбиране на основните характеристика на писмения език;
  • Слушане и разбиране на устни съобщения;
  • Способност за започване, поддържане и завършване на разговор на теми, които са познати от личен   интерес или отнасящи се до всекидневния живот;
  • Способност за четене и разбиране на различни теми.